تحقق اهداف برنامه توسعه نیازمند ۷۸۰هزار میلیارد تومان سرمایه

0

معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز، در طول برنامه ۵ ساله ششم، سالانه به رقمی در حدود ۷۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید نیاز داریم.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید