بیشترین نرخ دلار ۳هزارو‌۸۳۲تومان شد

0

بررسی نرخ دلار در ماه اخیر حاکی ازآن است که نرخ در روزهای 30 و 31 مرداد ماه با رقم 3 هزار و 832 تومان به بیشترین رقم خود رسیده است.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید