بودجه شهرداری باید از بودجه دولت جدا شود

0

شهردار تهران بدهی دستگاه‌ها به شهرداری تهران را ۱۴هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان اعلام کرد. بودجه شهرداری باید از بودجه دولت جدا شود.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید