برگزاری انتخابات هیات‌رییسه ستاد هماهنگی شورایاری‌ها در آذر ماه

0

سومین جلسه ستاد هماهنگی شورایاری ها در محل ستاد به ریاست احمد مسجدجامعی و با حضور همه أعضاء برگزار شد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید