بررسی پیش‌نویس اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان

0

پیش‌نویس مصوبه “اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی” با مشارکت صاحب‌نظران، متخصصان، دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان و تعدادی از روسای انجمن‌های صنفی این دفاتر در حال تدوین است.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید