بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت شهری کشور +اینفوگرافیک

0

هر چند که نرخ مشارکت در نیمه دوم دهه هشتاد کاهش یافت، اما در دهه نود روند صعودی دارد. نمودار زیر به بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت شهری کشور می پردازد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید