بحرانی به نام بی‌خوابی در جهان

0

محققان می‌گویند که کم‌خوابی تراژدی دنیای معاصر است. شاید یکی از بهانه‌هایی که خیلی‌ها برای کم خوابیدن استفاده می‌کنند این است که به اندازه‌ی کافی می‌توانند در قبر بخوابند.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید