با اینترنت برای وسایلتان تصمیم بگیرید!

0

یک عضو هیات علمی دانشگاه با بدیهی توصیف کردن انگیزه مردم برای استفاده از فناوری‌های جدید، بستر اصلی تحقق گسترش فناوری‌های جدید را افزایش سرعت اینترنت عمومی کشور دانست.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید