بانک جهانی ۳دسته‌بندی جدید از خط فقر منتشر کرد

0

بانک جهانی در تازه ترین ارایه استاندارهای خود از خط فقر با توجه به درآمد کشورها، ۳ دسته‌بندی جدید را در این مقوله باز تعریف کرد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید