بالاخره کدام زائر ارز مسافرتی می‎گیرد؟

0

براساس اخباری که از بانک مرکزی به برخی رسانه ها درز کرده، بانک مرکزی تصمیم گرفته ارز مسافرتی برای زائران اربعین درنظر بگیرد، ولی هنوز مشخص نیست که این ارز به چه میزان و به چه افرادی پرداخت می شود.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید