این هکر ۱۸ساله، ۱۵۰۰سایت را از کار انداخت

0

فرید 18 بهار از زندگی‌اش می‌گذرد. شاید هیچ وقت فکر نمی‌کرد نامش یکباره سر تیتر خبرهای حوادث قرار بگیرد. فکر نمی‌کرد روزی نام هکر را یدک بکشد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید