اولتیماتوم به وزیر برای لغو ابلاغیه تربیت پرستار بیمارستانی

0

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن ناوی پور روز دوشنبه در همایش نقد و بررسی طرح تربیت پرستار بیمارستانی، گفت: عنوان می کنند که آموزش پرستار بیمارستانی شایعه است و عده ای فضاسازی می کنند. در حالی که با مستندات می گویم که شایعه نیست و می خواهند این طرح را اجرا کنند.

وی با اعلام این مطلب که دو سه روز قبل از نشست روسای دانشکده های پرستاری در وزارت بهداشت که مربوط به بهمن ۹۵ بود، مجمع تشکل های مردم نهاد پرستاری در نامه ای به وزیر بهداشت، اعلام کرد که مخالف طرح تربیت پرستار بیمارستانی هستیم.

ناوی پور ادامه داد: ۱۸ بهمن ۹۵ بود که معاون آموزشی وزارت بهداشت صراحتا موضوع تربیت پرستار بیمارستانی را مورد تاکید قرار داد و در اردیبهشت ۹۶ ، ابلاغیه ای از طرف وزیر صادر می شود که حداقل سه بیمارستان در هر منطقه آمایشی، تولی گری آموزش پرستاری را بر عهده بگیرند.

وی افزود: حرف و سخن ما با معاونت پرستاری و بورد پرستاری وزارت بهداشت نیست، بلکه وزیر ابلاغیه داده و دانشگاه ها موظف به اجرای آن هستند و بیمارستان ها تحت فشار قرار گرفته اند که برای آموزش پرستاری اعلام ظرفیت کنند.

ناوی پور با تاکید بر اینکه با آموزش پرستار خارج از سیستم آکادمیک مخالفیم، گفت: تا شخص وزیر ابلاغیه را لغو نکند، از پای نمی نشینیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: اگر تا امروز هم خویشتنداری می کنیم، آقایان گستاخ نشوند. قدر صبوری جامعه پرستاری را بدانند ولی اگر کارد به استخوان پرستاری برسد، کاری کارستان خواهیم کرد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید