انتخاب ۷تن از ۲۴نامزد پیشنهادی شهرداری تهران

0

منتخبان شورای شهر پنجم صبح امروز برای انتخاب نامزدهای شهرداری تهران تشکیل جلسه دادند. همچنین عضو منتخب شورای شهر پنجم تهران نام 24 نامزد پیشنهادی برای شهرداری تهران را اعلام کرد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید