انباشت قوانین، چالش ها و راهکارها

0

رها نیوز:

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – *موسی قربانی

در باب انباشت قوانین و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد راهکار مناسب قانونی تدبیر شده اما متاسفانه مورد عمل قرار نمی گیرد.

در سال 1385 به مناسبت صدمین سال قانونگذاری کشور همایشی با عنوان “یکصدمین سال قانونگذاری ، نیازها و چالش ها” توسط مجلس برگزار شد که افراد علمی در این همایش شرکت کرده و مقالاتی ارائه دادند. نهایتا پس از بررسی این مقالات طی چهار سال ،طرحی تحت عنوان تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در مجلس تهیه شد و در سال 1389به تصویب رسید.

نکته قابل توجه این است که این قانون که حدود شش سال از تصویب آن می گذرد از سوی مجلس و دولت اجرا نشده و نمی‌شود. دولت طبق این قانون مکلف شد کلیه مقررات خود را تنقیح کند و مجلس نیز موظف به تنقیح همه قوانین شد.

در همان زمان مسئولیت رسیدگی به این قانون به معاونت قوانین مجلس سپرده شد اما متاسفانه در دولت قبل رسما بخشنامه شد که دستگاه های مختلف در این رابطه با معاونت قوانین مجلس همکاری نکنند که همین موضوع مشکلات زیادی ایجاد کرد.

طبق این قانون هر طرح یا لایحه که می خواهد به مجلس ارائه شود ، اول باید توجیه علمی ، منطقی وعقلی داشته باشد و معاونت قوانین مجلس باید آن را بررسی کند و نظر خود را ارائه دهد که در حال حاضر این موضوع از سوی مجلس جدی گرفته نمی‌شود. به این معنا که لوایح و طرح ها در این معاونت به معنای قانونی مورد رسیدگی قرار نمی گیرند.

انباشت قوانین هر روزه فقط به مشکلات می افزایند که فکری به حال این موضوع نمی‌شود. در حال حاضر می بینیم علاوه بر انباشت قوانین، چند قانونی نیز در رابطه با موضوعات مشخص وجود دارد و مدیران در بسیاری از موارد برای حل مشکلی واحد به استناد قانون راه های مختلفی انتخاب می‌کنند که این خود یک معضل است.

اصلاح قوانین ، تعیین تکلیف قوانین ملغی و مشخص کردن قوانین لازم الرعایة عزمی جدی در مجلس و دولت می خواهد که باید ظرف چند ساله این موضوع را حل کنند.

*نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی

2929

[ad_2]
لینک مطلب


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید