امارات به مقامات ایرانی برای شرکت در کنفرانس ابوظبی ویزا نداد

0

یک منبع آگاه در سازمان انرژی اتمی کشورمان دلیل عدم شرکت ایران در کنفرانس ابوظبی را عدم صدور روادید برای مقامهای ایرانی توسط امارات متحده عربی عنوان کرد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید