افزایش بیماری های روده ای در کشورهای در حال توسعه

0

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش روند صنعتی شدن در دنیا، کشورهای در حال توسعه با افزایش نرخ ابتلا به التهاب روده مواجه هستند.

گیلاد کاپلان، عضو تیم تحقیق از دانشگاه کالگاری کانادا، در این باره می گوید: «در طول ۱۰۰ سال گذشته شیوع بیماری التهاب روده در کشورهای غربی افزایش یافت و سپس به حالت ثابت ماند. حال تحقیق ما نشان می دهد کشورهای خارج از دنیای غرب هم با همین الگوی مشابه مواجه شده اند.»

بیماری التهاب روده جزء گروه بیماری های التهابی روده بزرگ و کوچک است. بیماری کرون و کولیت زخمی هم از انواع اولیه این مشکل هستند.

محققان در این تحقیق، مطالعات مشاهده ای مبتنی بر جمعیت را در مورد شیوع بیماری کرون یا کولیت زخمی از سال ۱۹۹۰ به بعد بررسی کردند.

محققان دریافتند با افزایش روند صنعتی شدن در کشورهای اسیا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه، شیوع بیماری التهاب روده نیز به شکل چشمگیری در حال افزایش است.  


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید