«استراتژی توسعه صنعتی» و همکاری دولت و بخش خصوصی

0

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران دو نکته مهم درباره «استراتژی توسعه صنعتی» بیان داشت.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید