اسامی نمایندگان مخالف و موافق غلامی و اردکانیان

0

عضو هیات رئیسه مجلس ضمن اعلام اسامی مخالفان و موافقان دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو، توضیحاتی درباره نحوه موافقت و مخالفت نمایندگان و زمان مقرر برای آنها بیان کرد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید