ارسال ۱۷ تریلی انواع تجهیزات به کشور عراق

0

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از ارسال ۱۷ تریلی انواع تجهیزات مورد نیاز رفت و روب، نظافت و ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی به کشور عراق خبر داد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید