ارتباط فشارخون بالا در زنان میانسال و افزایش ریسک زوال عقل

0

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان دانشگاه اوکلند کالیفرنیا نشان می دهد زنانی که در دهه ۴۰ زندگی شان مبتلا به فشارخون بوده اند در مقایسه با زنان دارای فشارخون ثابت و نرمال در طول این دوره، ۷۳ درصد بیشتر در معرض ابتلا به زوال عقل هستند.

راشل وایتمر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «فشارخون بالا در اواسط عمر، فاکتور پرخطر ابتلا به زوال عقل است.»

این مطالعه شامل ۷۲۳۸ نفر بود که همگی دارای چکاپ فشارخون و سایر تست ها از زمان ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۳ بودند. در ابتدا میانگین سنی شرکت کنندگان ۳۳ سال و در دوره بعد ۴۴ سال بود.

حدود ۲۲ درصد شرکت کنندگان در دهه ۳۰ زندگی شان مبتلا به فشارخون بالا بودند (۳۱ درصد مردان و ۱۴ درصد زنان). در دهه ۴۰ سال، ۲۲ درصد شرکت کنندگان مبتلا به فشارخون بالا بودند، اما ترکیب آن متشکل از ۲۵ درصد مردان و ۱۸ درصد زنان بود.

سپس محققان دریافتند ۵۶۴۶ نفر از شرکت کنندگان هنوز زنده بوده و آنها را به طور میانگین از لحاظ ابتلا به زوال عقل تا ۱۵ سال تحت نظر داشتند. در طول این مدت ۵۳۲ نفر مبتلا به زوال عقل شده بودند.

زنانی که در دهه ۴۰ مبتلا به فشارخون شده بودند، ۷۳ درصد بیشتر از زنان دیگر مبتلا به زوال عقل شده بودند.

وایتر در این باره می افزاید: «اگرچه شیوع فشارخون بالا در بین مردان بیشتر است، اما هنوز هیچ مدرکی دال بر وجود ارتباط بین داشتن فشارخون بالا در دهه ۳۰ یا ۴۰ و افزایش ریسک ابتلا به زوال عقل در مردان مشاهده نشده است.»

وی در ادامه تاکید می کند که باید تحقیقات بیشتری در مورد تاثیر احتمالی جنسیت بر تاثیر افزایش فشارخون بر تسریع پیری مغز انجام شود.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید