ارتباط شیمی درمانی با پیشرفت سرطان سینه در برخی بیماران

0

به گزارش خبرنگار مهر، شیمی درمانی یکی از موثرترین شیوه های درمان سرطان است اما در یک مطالعه مشخص شده که ممکن است این نوع درمان برای برخی بیماران خطر جدی به همراه داشته باشد.

طبق این مطالعه، یک نوع شیمی درمانی موسوم به «نئوادجووانت» (neoadjuvant) ممکن است احتمال گسترش سرطان را در سایر نقاط بدن در برخی بیماران مبتلا به سرطان سینه افزایش دهد.

یافته ها حاکی از آن است که شیمی درمانی نئوادجووانت می تواند فرآیندی موسوم به “واکنش درونی” را افزایش دهد و در نتیجه احتمال متاستاز سلول های سرطانی در برخی بیماران مبتلا به سرطان سینه افزایش یابد.

به گفته محققان، این مطالعه فقط بر روی موش ها انجام شده و نیاز به پژوهش های بیشتری در این زمینه است. از اینرو تاکید می شود نتایج این تحقیق به معنای کنارگذاشتن شیمی درمانی توسط بیماران مبتلا به سرطان سینه نیست، بلکه برخی زنان دریافت کننده این نوع درمان باید تحت نظر باشند تا این نوع شیمی درمانی موجب گسترش سرطان شان نشود.

زمانی که تومور پیش رفته باشد و عمل جراحی به طور کامل امکان پذیر نباشد از شیمی درمانی نئوادجووانت استفاده می شود. هدف از این شیمی درمانی کوچک کردن تومور یا کاهش پیشرفت مرحله است تا جراح بتواند تومور را عمل کند. از این روش گاهی به همراه رادیوتراپی برای درمان سرطان های مختلف مانند سرطان های سینه، ریه، معده و غیره استفاده می شود.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید