اختلال ارتباط تلفنی یک مرکز مخابراتی تهران از فردا

0

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابراتی شهدای چیتگرتهران، به علت انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه از فردا – چهارشنبه -مختل می شود.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید