اجرای سلیقه‌ای کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص

0

اگرچه یکسال از ابلاغ قانون «کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص»می‌گذرد، اما این مصوبه در شرکت‌های خصوصی، اجرا نمی‌شود.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید