اتخاذ تصمیمات سال ۹۶ نظام بانکی

0

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از برگزاری نشست جدید بانکداران به منظور بررسی مسائل روز نظام بانکی خبر داد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید