ابلاغ موافقتنامه اقتصادی ایران و سنگاپور

0

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور جهت اجرا از سوی رییس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید