ابتکار قابل تامل استان بوشهر برای فروش آب +عکس

0

استان بوشهر با همکاری بخش خصوصی در ابتکار جدیدی دست به استقرار دستگاه های فروش آب شرب تصفیه شده با هدف دسترسی آسان تر مردم به آب تصفیه شده کرده است.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید