• گرانترین تصادف (+عکس)

    رها نیوز: دو مرد جوان که هر دو در اوایل 20 سالگی زندگی خود قرار دارند، در این تصادف تازه کار و بی تجربه عنوان شده اند.